Μοριακός χαρακτηρισμός βασεόφιλων και βασεοανθεκτικών στελεχών απομονωμένων από διασταλάγματα (Master thesis)

Βόλτση, Χρυσούλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Landfill leachate
Bacterial communities
Keywords: Bασεόφιλοι οργανισμοί,Επεξεργασία διασταλαγμάτων
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1881
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.895
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P119.PDF1.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1881
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.895
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons