Η επίδραση των μεταβολών του αιματοκρίτη στην ηλεκτρική συμπεριφορά του θώρακα (Doctoral thesis)

Αντώνογλου, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Impedance plethysmography
Electrical resistance
Hematocrit
Keywords: Chest,Plethysmography
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1885
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4526
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0006ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1047.pdfΔιδακτορική Διατριβή9.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1885
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4526
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons