Συγκριτική ακτινογραφική και DPA εκτίμηση της οστικής μάζας των νεφροπαθών υπό αιμοδιύλιση (Doctoral thesis)

Βαρσαμίδης, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Bones--Diseases--Diagnosis
Hemodialysis--Patients
Keywords: Νεφρική ανεπάρκεια,Διάγνωση,Αιμοκάθαρση
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1894
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2623
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0010ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1099.pdfΔιδακτορική Διατριβή20.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1894
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2623
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons