Επιγενετικός έλεγχος των γονιδίων ιστοσυμβατότητας MHC II (Bachelor thesis)

Μπίνια, Αριστέα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Histocompatibility testing
Lymphocytes--Metabolism
Keywords: Γονίδιο,Ιστοσυμβατότητα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1937
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.102
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0274ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1308.pdfΠτυχιακή Εργασία12.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1937
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.102
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons