Βιοκλιματικός σχεδιασμός και ανάπλαση πρώην σκουπιδότοπου σε χώρο αναψυχής, για την αξιοποίηση παραποτάμιας έκτασης στην Ξάνθη (Master thesis)

Στεφανόπουλος, Κυριάκος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Bioclimatology
Thermal comfort
Keywords: Μικροκλιματικές συνθήκες παραποτάμιας περιοχής,Θερμική αίσθηση,Εναλλακτική διαμόρφωση τοπίου
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1948
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2595
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P131.PDF4.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1948
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2595
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons