Μαγνητικές ιδιότητες ενώσεων του τύπου RPtGe2 (R=(Tb, Dy, Ho, Er) (Doctoral thesis)

Παπαθανασίου, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Magnetic materials
Crystallography
Keywords: Μαγνητικές ιδιότητες τριαδικών ενώσεων,Κρυσταλλικά υλικά RTM2
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1955
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4913
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P30.PDF3.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1955
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4913
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons