Έλεγχος κυτταρογενετικών βλαβών σε λεμφοκύτταρα ανθρώπου in vitro από προσθετικά τροφίμων,όπως D γλυκόζη και 6 φωσφορική D γλυκόζη (Bachelor thesis)

Νίντου, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Lymphocytes--Metabolism
Cytotoxicity
Keywords: Λεμφοκύτταρα,Γλυκόζη
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1968
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5000
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0292ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1465.pdfΠτυχιακή Εργασία16.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1968
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5000
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons