Ενεργειακή αναβάθμιση υπάρχοντος κτιρίου - Εφαρμογή στο δημαρχείο Σερβίων-Βελβεντού Νομού Κοζάνης (Master thesis)

Κούρας, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Public buildings
Energy conservation
Keywords: Ενεργειακή ανάλυση κτιρίου,Βελτίωση ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίου
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1990
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9358
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P171.PDF6.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1990
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9358
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons