Αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων: (Master thesis)

Γκιουμουσίδης, Χρήστος Κ.

Alternative title / Subtitle: η περίπτωση του νομού Έβρου
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Pollution
Keywords: Αναπτυξιακά προγράμματα,Ρύπανση
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2050
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6241
Appears in Collections:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0069ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1774.pdf36.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2050
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6241
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons