Η μετάφραση των νομικών κειμένων και τα προβλήματα που θέτει στο διεθνή χώρο, ιδίως όσον αφορά τις διεθνείς συμβάσεις (Doctoral thesis)

Κριμπάς, Παναγιώτης Γ.

Alternative title / Subtitle: το παράδειγμα της σύμβασης του Schengen
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Schengen Agreement
Σύμβαση Σένγκεν
Dissertations, Academic--Greece
Law--Language
Legal instruments
Semantics (Law)
Keywords: Σύμβαση Schengen,Μετάφραση νομικών κειμένων
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2052
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5997
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00422.pdfΔιδακτορική Νομικής 1τ85.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
01_00423.pdfΔιδακτορική Νομικής 2 τ329.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
01_00424.pdfΔιδακτορική Νομικής 3 τ265.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
01_00425.pdfΔιδακτορική Νομικής 4 τ363.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
01_00426.pdfΔιδακτορική Νομικής 5 τ463.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
01_00427.pdfΔιδακτορική Νομικής 6 τ108.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
01_00428.pdfΔιδακτορική Νομικής 7 τ468.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2052
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5997
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons