Ανάπτυξη ευφυών προτύπων για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά στην αποστολή αεροπορικών μέσων κατάσβεσης, ή ενίσχυσης των επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης στην περίπτωση των δασικών πυρκαγιών (Master thesis)

Ηλιάδου, Άννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Forest fires
Keywords: Δασικές πυρκαγιές,Επικινδυνότητα,Ασαφή σύνολα,Ασαφής συναρτήσεις,Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ),Σχεδιασμός αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών,Ευρετικό σύστημα βασισμένο σε κανόνες
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2057
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2068
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2057
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2068
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons