Ευφυής πολυπαραμετρική χρήση μικτών συναρτήσεων βαθμού μέλους ασαφούς συνόλων και ανάπτυξη συστήματος ασαφούς νόησης για την εκτίμηση του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στα δασαρχεία της Ελλάδας (Master thesis)

Μπετσίδου, Θεοδώρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Forest fires
Keywords: Forest fire risk assessment,Fuzzy logic,Fuzzy algebra,Triangular membership function,Frequency of appearance,Profile of forest inspectionts
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2073
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5531
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0058ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1780.pdf65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2073
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5531
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons