Οικολογική ανάλυση και αξιολόγηση της ξυλώδους χλωρίδας της πόλης της Λάρισας (Master thesis)

Κουτσώνα, Παρασκευή Ι.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Trees
Vegetation
Climate
Keywords: Δασοκομία πόλεων,Αστικό πράσινο,Ξηλώδης χλωρίδα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2079
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2624
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0048ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1781.pdf21.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2079
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2624
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons