Χωροταξικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός και ανάπτυξη ορεινών περιοχών (Master thesis)

Καλογερόπουλος, Χρίστος Π.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Tourism
Natural environment
Keywords: Τουριστική μονάδα,Ορεινές περιοχές,Τουρισμός,Περιβαλλοντικά κριτήρια,Φυσικό περιβάλλον,Tourism unit,Mountain areas,Tourism,Environmental considerations,Natural environment
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2083
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9594
Appears in Collections:ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0044ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1782.pdf44.83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2083
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9594
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons