Πληροφοριακό σύστημα δικτύου ευφυών πρακτόρων που υιοθετεί υβριδικές τεχνικές με σκοπό την αξιολόγηση περιβαλλοντικών προβλημάτων και την παροχή υποστήριξης προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης τους: (Master thesis)

Παπαλεωνίδας, Αντώνιος

Alternative title / Subtitle: περίπτωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικά κέντρα
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Air--Pollution potential
Keywords: Ατμοσφαιρική ρύπναση,Επικινδυνότητα,Ασαφής λογική,Ασαφή σύνολα,Πολυπρακτορικά συστήματα,Συνάρτηση,Ευφυή υπολογιστικά συστήματα,Κατανεμημένα συστήματα,Ευφυείς πράκτορες,Συστήματα λήψης αποφάσεων
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2092
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5275
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0037ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1784.pdf30.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2092
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5275
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons