Βασικές αρχές διαχείρισης ταμιευτήρων για τον έλεγχο πλημμυρών (Master thesis)

Μάλτα, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Flood control
Reservoirs--Regulation
Keywords: Διαχείριση ταμιευτήρων,Έλεγχος πλημμυρών
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2100
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4304
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P268.PDF10.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2100
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4304
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons