Τα χρονικά όρια εργασίας (Doctoral thesis)

Κιοσσέ-Παυλίδου, Λευκή

Alternative title / Subtitle: (αποκλίσεις από το κανονικό ωράριο)
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Labor laws and legislation--Greece
Labor laws and legislation
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Χρονικά όρια εργασίας
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2104
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3585
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00433.pdfΔιδακτορική Νομικής413.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2104
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3585
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons