Έλεγχος κυτταρογενετικών βλαβών σε λεμφοκύτταρα ανθρώπου in vitro μετά από χορήγηση προσθετικών τροφίμων (Bachelor thesis)

Τσιλιγγίρης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Chromosomes--Analysis
Cytogenetics
Keywords: Λεμφοκύτταρα,Χρωματοσώματα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2115
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8513
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0436ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1337.pdfΠτυχιακή Εργασία25.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2115
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8513
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons