Το δικαίωμα στην πληροφόρηση (Doctoral thesis)

Τσαρούχας, Κώστας

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Freedom of information--Greece
Data protection--Law and legislation--Greece
Privacy, Right of--Greece
Mass media--Law and legislation
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Δικαίωμα πληροφόρησης
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2118
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3752
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00435.pdfΔιδακτορική Νομικής320.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2118
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3752
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons