Μελέτη της φαρμακογενετικής πολυμορφίας του κυτοχρώματος CYP2C9 στον Ελληνικό πληθυσμό (Bachelor thesis)

Τσαμαδιάς, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Pharmacogenetics
Enzymes--Synthesis
Keywords: Πολυμορφισμός,Γονίδιο
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2128
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.193
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0424ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1185.pdfΠτυχιακή Εργασία22.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2128
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.193
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons