Η εφαρμογή των διατάξεων της εντολής στο χώρο του εμπορικού δικαίου (Doctoral thesis)

Μαντενιώτου-Λυρατζοπούλου, Κυριακή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Contracts--Greece
Commercial law--Greece
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Εμπορικό Δίκαιο
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2134
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7555
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00437.pdfΔιδακτορική Νομικής225.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2134
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7555
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons