Έκφραση κυτταροκινών και ανοσολογικών μορίων σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα (Bachelor thesis)

Τολούδη, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: DNA polymerases
Multiple myeloma
Keywords: Κυτταροκίνη,Μυέλωμα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2140
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2289
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0417ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1536.pdfΠτυχιακή Εργασία23.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2140
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2289
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons