Κυτταρογενετικός έλεγχος νεοσυντιθέμενων ουσιών ως δυνητικών αντινεοπλασματικών φαρμάκων (Bachelor thesis)

Σωτηροπούλου-Κοροβέση, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Antineoplastic antibiotics
Cytotoxicity
Keywords: Λεμφοκύτταρα,Αντινεοπλασματικά φάρμακα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2146
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7404
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0407ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1556.pdfΠτυχιακή Εργασία13.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2146
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7404
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons