Δασοβιομετρικά μοντέλα για το δασικό σύμπλεγμα Δρυμού Ξάνθης (Master thesis)

Αντωνιάδης, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Trees
Forest
Keywords: Εκτίμηση όγκου δέντρου,Επικύρωση,Επιλογή μοντέλου,Μοντέλα παλινδρόμησης,Tree volume estimation,Validation,Model selection,Regression models
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2165
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.159
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0035ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1793.pdf27.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2165
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.159
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons