Η χρηματοδότηση της ελληνικής δασοπονίας (Master thesis)

Γκουντά, Αθηνά

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Forests and forestry--Finance
Keywords: Χρηματοδότηση της δασοπονίας,Δάση
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2167
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5079
Appears in Collections:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0036ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1786.pdf58.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2167
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5079
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons