Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Γ΄ κοινοτικού πλαισίου στήριξης στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας (Master thesis)

Κορδιά, Λαμπρινή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Subject classification: Economic conditions--Greece
European Economic Community countries--Economic policy
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης,Ανταγωνιστικότητα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2171
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5573
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00443.pdfΜεταπτυχιακή ΔΟΣΑ205.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2171
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5573
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons