Τα ένοπλα αντίποινα και η θέση τους στη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα (Doctoral thesis)

Γραμματίκας, Βασίλειος Ε.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Reprisals
Retorsion
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Αντίποινα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2176
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.19
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.19
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.19
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00445.pdfΔιδακτορική Νομικής486.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2176
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.19
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons