Η περιβαλλοντική αγωγή στη μέση εκπαίδευση: (Master thesis)

Κουλακίδης, Ηρακλής

Alternative title / Subtitle: γέννηση, εξέλιξη, προβλήματα, προοπτικές
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Environmental education
Keywords: Περιβαλλοντική εκπαίδευση
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2179
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1630
Appears in Collections:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0040ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1790.pdf20.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2179
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1630
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons