Μορφομετρία, διαιτολόγιο και τροφική συμπεριφορά του είδους Corvus corone cornix L. και οι επιδράσεις του στην πτηνοπανίδα (Master thesis)

Χατζηιωαννίδου, Βαρβάρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Birds
Climate
Keywords: Σταχτοκουρούνα,Πτηνά
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2181
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3152
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0039ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1791.pdf19.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2181
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3152
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons