Υδρολογική διερεύνηση υπολεκάνης Αώου (Master thesis)

Αναστασιάδης, Σταύρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Rivers
Climate
Keywords: Ποταμός Αώος
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2188
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7768
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0025ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1794.pdf29.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2188
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7768
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons