Μελέτη της καρκινογενετικής ακολουθίας αδενώματος-καρκινώματος του παχέος εντέρου με τη χρήση μοριακών δεικτών (Bachelor thesis)

Πανάγος, Χαράλαμπος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Colon (Anatomy)--Cancer
Adenoma
Keywords: Καρκίνος,Αδενώματα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2189
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3244
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0313ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1475.pdfΠτυχιακή Εργασία15.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2189
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3244
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons