Από το αναλογικό μοντέλο εδάφους (μακέτα) στο ψηφιακό (Master thesis)

Παπαδημητρίου, Αχιλλέας Α.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Digital elevation models
Environmental education
Keywords: Ψηφιακά μοντέλα εδάφους,Περιβαλλοντική εκπαίδευση
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2191
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8745
Appears in Collections:ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0022ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1795.pdf21.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2191
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8745
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons