Γενοτυπική ανάλυση δειγμάτων υγιών και ασθενών με TSEs ατόμων σε σχέση με τους πολυμορφισμούς στη θέση του κωδικονίου 129 καθώς επίσης και στη θέση 1368 ανοδικά του PRNP γονιδίου (Bachelor thesis)

Φάκα, Ανθή

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Spongiform Encephalopathy
Polymerase chain reaction
Keywords: Πολυμορφισμός,Περιοριστικά ένζυμα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2195
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1231
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0452ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1537.pdfΠτυχιακή Εργασία24.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2195
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1231
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons