Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό δίκαιο (Doctoral thesis)

Δετσαρίδης, Χρήστος Παν.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Good faith (Law)--Greece
Administrative law--Greece
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Διοικητικό Δίκαιο,Καλή πίστη
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2210
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.831
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00454.pdfΔιδακτορική Νομικής285.95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2210
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.831
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons