Μελέτη της έκφρασης του υποδοχέα του αυξητικού παράγοντα της ινσουλίνης (Insuline like growth factor receptor) (IGF-r) στον καρκίνο του δέρματος (Bachelor thesis)

Μπούρας, Ευάγγελος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Skin--Cancer--Research
Insulin
Keywords: Καρκίνος,Μετάσταση
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2256
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2642
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0280ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1218.pdfΠτυχιακή Εργασία20.17 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2256
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2642
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons