Ανίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου FMO3 με τη μέθοδο SSCP (Bachelor thesis)

Μοσχέτα, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Monooxygenases
Genetic polymorphisms
Keywords: Γονίδιο,Πολυμορφισμός
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2268
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7314
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0263ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1438.pdfΠτυχιακή Εργασία10.22 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2268
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7314
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons