Καλλιέργεια λεμφοκυττάρων παρουσία φυτοφαρμάκων και μελέτη των κυτταρογενετικών τους επιπτώσεων (Bachelor thesis)

Μόλα, Χούλια

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Effect of pesticides on
Chromatid exchange
Keywords: Φυτοφάρμακα,Παράσιτα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2269
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.754
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0262ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1291.pdfΠτυχιακή Εργασία13.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2269
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.754
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons