Διερεύνηση του πολυμορφισμού των HLA γονιδίων σε δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος (Bachelor thesis)

Μακεδονοπούλου, Παρασκευή

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Transplantation of organs
Major histocompatibility complex--Genetic aspects
Keywords: Πολυμορφισμός,Μεταμόσχευση
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2285
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2181
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0236ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΙΟΛΟΓΙΑ-Π1168.pdfΠτυχιακή Εργασία18.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2285
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2181
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons