Έλεγχος αιμοποιητικών κυττάρων από ομφαλοπλακουντιακά μοσχεύματα (Bachelor thesis)

Κυτίδου, Κασσιανή

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Hematopoietic stem cells--Growth
Umbilical cord blood
Keywords: Μόσχευμα,Αιμοποίηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2475
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2434
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0213ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1363.pdfΠτυχιακή Εργασία 13.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2475
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2434
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons