Εφαρμογές γονιδιωματικής για την ταυτοποίηση γονιδίων που υπερεκφράζονται σε καρκινικούς όγκους ωοθηκών θετικών στη παρουσία Τ-λεμφοκυττάρων (Bachelor thesis)

Καραπέτσας, Θανάσης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Ovarian tumors
Epithelium--Cancer
T-lymphocytes
Keywords: Όγκος,Ωοθήκη,Λεμφοκύτταρα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2483
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2654
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0159ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1391.pdfΠτυχιακή Εργασία 25.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2483
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2654
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons