Μελέτη επιβεβαίωσης γενετικής συσχέτισης του γονιδίου CDKAL1 με τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στον ελληνικό πληθυσμό (Bachelor thesis)

Καραγιαννίδης, Ιορδάνης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Diabetes--Research
Genetic polymorphisms
Keywords: Σακχαρώδης διαβήτης,Πολυμορφισμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2485
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4350
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0147ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1355.pdfΠτυχιακή Εργασία 14.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2485
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4350
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons