Μελέτη της λειτουργίας της πρωτεΐνης hHURP (human Hepatoma Up -Regulated Protein) μέσω της αλληλεπίδρασης της με άλλες κυτταρικές πρωτεΐνες (Bachelor thesis)

Καλαντζής, Ευάγγελος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Ηepatocytes
Carcinogenicity
Keywords: Γονίδιο,Πρωτεΐνη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2490
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4116
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0135ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1370.pdfΠτυχιακή Εργασία 22.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2490
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4116
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons