Ανάπτυξη ευφυούς πληροφοριακού συστήματος εκτίμησης ενιαίου δείκτη επικινδυνότητας για τις δασικές πυρκαγιές της περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Master thesis)

Ζιγκρικά, Νικολέτα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Forest fires
Keywords: Δασικές πυρκαγιές,Επικινδυνότητα,Ασαφής λογική,Ασαφή σύνολα,Fuzzy logic,Fuzzy sets,Membership function
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2508
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.640
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0034ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1800.pdf28.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2508
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.640
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons