Διατροφικές συνήθειες και κατανάλωση τροφίμων σε περίοδο οικονομικής ύφεσης (Bachelor thesis)

Φτάκας, Πασχάλης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Eating habits
Economic crisis
Consumers--Research
Keywords: Καταναλωτής,Οικονομική ύφεση,Διατροφική συνήθεια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2512
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6795
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0302ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1961.pdfΠτυχιακή Εργασία 25.35 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2512
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6795
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons