Πολυμεθοδική διερεύνηση της επίδρασης της δασικής πυρκαγιάς Κασσάνδρας Χαλκιδικής στο είδος Lepus Europaeus (λαγός) (Master thesis)

Σώκος, Χρήστος Κ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Forest fires
Keywords: Λαγός,Δασικές πυρκαγιές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2515
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.646
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0028ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1801.pdf15.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2515
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.646
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons