Περιβαλλοντική διάνοιξη σε προστατευόμενες περιοχές (Master thesis)

Τσουράπα, Ελένη Λ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Protected areas-- Greece
Environmental protection -- Greece
Rivers -- Law and legislation
Keywords: Προστατευόμενη περιοχή,Ανάδειξη,Δέλτα Νέστου,Λίμνη Βιστωνίδα,Επιπτώσεις,Έργα ήπιας παρέμβασης,Protected areas,Distinction,Delta of Nestos,River,Bistonida lake,Consequences,Works of mild interference
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2519
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4414
Appears in Collections:ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0019ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1803.pdf20.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2519
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4414
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons