Προσομοίωση μεταφοράς ρύπων σε ποταμό με την χρήση του μοντέλου Qual2k: (Master thesis)

Καϊσμαρίδου, Νίκη-Ελλάς

Alternative title / Subtitle: εφαρμογή στον ποταμό Νέστο
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Air -- Pollution -- Greece
Marine pollution -- Law and legislation
Keywords: Νέστος ποταμός,Ρύπανση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2521
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5748
Appears in Collections:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0026ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1804.pdf23.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2521
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5748
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons