Το χειμαρρικό περιβάλλον του ποταμού Λίσσου (Master thesis)

Κτενάς, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Flood damage prevention
Floods
Natural disasters
Climatology
Keywords: Ποταμός Λίσσος,Πλημμύρες,Κλίμα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2528
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6203
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0045ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1808.pdf36.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2528
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6203
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons