Οι ανάγκες και χρήσεις για νερό του αγροτικού πληθυσμού στον νομό Έβρου (Master thesis)

Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Sustainable agriculture
Water resources development -- Greece
Water in agriculture -- Greece
Water resources development -- Greece
Keywords: Ανάπτυξη υδατικών πόρων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2530
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.61
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0043ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1809.pdf54.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2530
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.61
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons