Διάνοιξη δάσους και ψηφιακοί χάρτες (Master thesis)

Λιάμπας, Σαράντης-Άγγελος Γ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Forest conservation
Keywords: Διάνοιξη,Ψηφιακοί χάρτες,GIS,Opening up,Digital maps
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2533
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1636
Appears in Collections:ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0030ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1811.pdf92.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2533
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1636
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons